Geen widgets gevonden in de zijbalk

Meest voorkomende klachten

Belangrijkste klachten rondom warmtepompen ontstaan doordat het systeem niet goed ontworpen of geïnstalleerd is: een samenwerking tussen opdrachtgever, adviseur en/of installateur. Net als elke cv-systeem is ook een warmtepomp een samenspel tussen bron, op-wekker en afgiftesysteem.
Daarnaast moet ook de gebouwschil voldoende geïsoleerd zijn om met lage temperatuursystemen verwarmd te kunnen worden.
Ook moet goed gekeken worden naar het ventilatiesysteem en de tapwaterbehoefte.
Wanneer een van deze zaken niet goed onder de loep genomen is, kan een bewoner comfortklachten ervaren, of geconfronteerd worden met een hogere elektriciteitsrekening omdat het elektrisch element extra bij moet springen.
“Een deskundige installateur zal in een oude, niet of matig geïsoleerde woning géén warmtepomp adviseren”, zegt Techniek Nederland.

Bron vermelding:installatie.nl

Door admin

Vanaf 150 Euro per ruimte

Nergens meer voordeel als bij Proheating.
Wilt u nu nog van het gas af,

Ook zonder gas, Klik hier.