Lay-out van de thermostaat  

1. Display – toont de gewenste temperatuur

2. Rood lampje – brandt wanneer de radiator werkt

3. Blauw lampje – wifi-indicator – brandt wanneer de

radiator geïnstalleerd en verbonden is

4. “ok” voor het activeren van verschillende functies

(zie uitleg in de handleiding)

5. Verhoogt de gewenste temperatuur

6. Verlaagt de gewenste temperatuur

Zet de radiator aan/uit met de knop

op de rechterkant van het apparaat.

Deze Adax WiFi-thermostaat is bedoeld voor bediening op afstand met de Adax WiFi-app.

Het product kan ook gebruikt worden zonder app-verbinding als volgt (manueel gebruik):

Hoofdfuncties voor manueel gebruik

1. Stel de gewenste temperatuur in met de 5 (+)- of 6 (-)-toetsen op de thermostaat.

2. Toetsenvergrendeling/kinderslot. De thermostaat kan beschermd worden tegen ongewenst gebruik,

zodat kinderen en anderen de instellingen niet kunnen veranderen. Deze functie wordt in-/uitgeschakeld

door de 4 (ok)-toets ingedrukt te houden, totdat er CC flikkert op de display, herhaal het proces om de

toetsenvergrendeling uit te schakelen.

3. Displaylicht aan-/uitzetten. Deze functie wordt in-/uitgeschakeld door de 6 (-)- en 4 (ok)-toetsen ingedrukt

te houden totdat de display 3 keer flikkert. De display zal 30 seconden na de aanpassing uitgaan en zal

weer oplichten door op gelijk welke toets te drukken (+, – of ok).

4. Om programma’s te activeren (gepland programma, antivorst, etc.) moeten de radiators geïnstalleerd

zijn en bediend worden door de Adax WiFi-app.

Bedien de radiator met de Adax WiFi-app op uw mobiele telefoon.

Belangrijk: wanneer u radiators installeert, moet u telefoon verbonden zijn met de 2.4GHz-frequentie van

uw router. Er kan een gedetailleerde stapsgewijze gebruikershandleiding met afbeeldingen gevonden

worden op www.adax.no/wi-fi

1. Download “Adax WiFi” voor Apple in de App Store of voor Android in Google Play.

2. Volg de instructies in de app voor installatie.

3. Wanneer de radiator geïnstalleerd is, worden alle verwarmingsfuncties beheerd via de app.

4. Vanaf de app kunnen radiatoren verbonden worden met zones (kamers) en kunnen de gewenste

verwarmingsperiodes ingesteld worden via weekprogramma’s.

Tips en bijkomende functies.

1. Terugzetten naar fabrieksinstellingen – Houd “+”, “-” en “ok” ingedrukt totdat er kort “rE” flikkert op de

display en de temperatuur naar 20 graden gaat.

2. In het geval van een stroompanne zal de radiator beginnen werken op de laatste opgeslagen temperatuur,

zodra de stroom terug is.

3. Wanneer de radiator verbonden is met de app, wordt de kinderbescherming geactiveerd via de app en

niet manueel op de thermostaat.

4. Displaylicht aan-/uitzetten. Deze functie wordt in-/uitgeschakeld door de 6 (-)- en 4 (ok)-toetsen gedurende

5 seconden ingedrukt te houden. Het lampje/de lampjes zullen na 30 seconden uitgaan en opnieuw branden

door op om het even welke toets (+, – of ok) te drukken.